Instrukcja Twarzy i Ciała

Fizjoterapia stomatologiczna i czaszkowo- twarzowa- mgr Sylwia Zygmuntowicz

Dietetyka Kliniczna
Masaż
mgr Michał Zygmuntowicz 574-199-319